Gratis verzending!

100% betalingszekerheid

dermatologisch getest

verkrijgbaar in 3 maten

Paypal Sofort iDeal Visa MasterCard American Express

Colofon

WONDERSTRIPES wordt gefabriceerd in opdracht van

WONDERSTRIPES Cosmetics GmbH
Directeur Florian Pongs 
Karolinenstr. 45
20357 Hamburg
info@wonderstripes.nl
http://www.wonderstripes.nl
http://www.facebook.wonderstripes

Registratie handelsregister Hamburg: 129935
Directeur: Florian Pongs 
BTW-nummer volgens §27a Umsatzsteuergesetz: DE292575648

DISCLAIMER:

Aansprakelijkheid voor de inhoud
De inhoud van onze website is met grote zorgvuldigheid gemaakt. Wij kunnen de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud echter niet garanderen. Als dienstverlener zijn wij conform §7 lid 1 van de Duitse telecomwet (TMG) volgens de algemene wetten verantwoordelijk voor ons eigen materiaal op deze website. Volgens §§ 8 t/m 10 TMG zijn wij als dienstverlener echter niet verplicht om aan ons doorgegeven of bij ons opgeslagen informatie van derden te controleren of onderzoek te doen naar omstandigheden die duiden op een wederrechtelijke daad. Verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie volgens de algemeen geldende wetten blijven hierdoor onaangetast. Aansprakelijkheid dienaangaande is echter eerst mogelijk vanaf het tijdstip van kennisname van een concrete wetsovertreding. Bij het bekend worden van dergelijke schendingen van rechten wordt dit materiaal onverwijld verwijderd.

Aansprakelijkheid voor links
Onze website bevat links naar externe websites van derden, op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. Derhalve kunnen wij ook niet garant staan voor dit externe materiaal. Voor de inhoud van websites waarnaar via links wordt verwezen, is telkens de aanbieder of gebruiker van de website verantwoordelijk. De websites waarnaar wordt verwezen, zijn op het tijdstip van het plaatsen van de links op eventuele wetsovertredingen gecontroleerd. Op het tijdstip van het plaatsen van de links was geen wederrechtelijk materiaal constateerbaar. Permanente inhoudelijke controle van de websites waarnaar verwezen wordt, mag zonder concrete indicatie van een wetsovertreding echter niet worden verwacht. Bij het bekend worden van wetsovertredingen worden dergelijke links onverwijld verwijderd.

Auteursecht
Het door de gebruiker van de website gemaakte materiaal en werk op deze website zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Voor verveelvoudiging, bewerking, verspreiding en iedere vorm van gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht is schriftelijke toestemming van de desbetreffende auteurs resp. makers vereist. Het downloaden en kopiëren van deze website is alleen toegestaan voor privaat en niet-commercieel gebruik. Voor zover het materiaal op deze site niet door de gebruiker is gemaakt, worden de auteursrechten van derden in acht genomen. In het bijzonder wordt materiaal van derden als zodanig gekenmerkt. Mocht u desondanks een schending van het auteursrecht opmerken, dan verzoeken wij u ons dit kenbaar te maken. Bij het bekend worden van schendingen van rechten zullen wij dergelijk materiaal onverwijld verwijderen.