Gratis verzending!

100% betalingszekerheid

dermatologisch getest

verkrijgbaar in 3 maten

Paypal Sofort iDeal Visa MasterCard American Express

Mededeling omtrent herroeping

Herroepingsrecht
U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen. Om uw recht op herroeping uit te oefenen moet u ons,

Firma 
WONDERSTRIPES Cosmetics GmbH
Directeur Florian Pongs
Sternstraße 106
20357 Hamburg
Tel: +49 40 429 023 96
Fax: +49 40 35 67 44 51
E-mail: info@wonderstripes.nl

middels een ondubbelzinnige verklaring (bv. een per post verzonden brief, telefax of e-mail) informeren over uw besluit om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde model-herroepingsformulier gebruiken, wat echter niet voorgeschreven is.

Voor het in aanmerking nemen van uw herroepingsrecht volstaat het dat u de mededeling omtrent het uitoefenen van uw herroepingsrecht vóór afloop van de herroepingstermijn verzendt.

Gevolgen van herroeping
Wanneer u dit contract herroept, dienen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de bijkomende kosten die zijn ontstaan doordat u een ander type levering hebt gekozen dan de door ons aangeboden, voordelige standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop de mededeling over uw herroeping van dit contract bij ons is binnengekomen, terug te betalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij met u uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen; in geen geval wordt aan u vanwege deze terugbetaling een vergoeding berekend. Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat wij de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen teruggestuurd hebt, afhankelijk van wat het vroegere tijdstip is. U dient de goederen onverwijld en in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop u ons over de herroeping van dit koopcontract hebt ingelicht, aan ons terug te zenden. Aan deze termijn is voldaan wanneer u de goederen vóór het verstrijken van de termijn verzendt. De directe kosten van terugzending van de goederen worden door u gedragen.
U hoeft een eventueel waardeverlies van de goederen alleen te vergoeden wanneer dit het gevolg is van omgang met de goederen die niet noodzakelijk is voor controle van de aard, eigenschappen en werking van de goederen.

Einde van de mededeling omtrent herroeping

Download herroepingsformulier(pdf)